Zgłoszenia i płatności

Zgłoszenia i płatności

1. Termin zgłoszeń upływa 2 czerwca 2017 r. lub po wyczerpaniu limitu opłaconych zgłoszeń.

2. Limit opłaconych zgłoszeń wynosi 1 000 osób.

3. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem portalu internetowego www.datasport.pl lub za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej www.pkopolmaratonsolidarnosci.pl – do 28 maja 2017 r. Po tym dniu zapisy elektroniczne zostają zawieszone.

4. Od 29 maja 2017 r. do 2 czerwca 2107 r. zarejestrować się można osobiście w biurze zawodów.

5. Aby zapisać się na półmaraton i otrzymać numer startowy, należy wypełnić formularz

zgłoszeniowy i wpłacić na rachunek bankowy Organizatora opłatę startową.

5.Opłata startowa zależna od terminu zgłoszenia do biegu: 

 - zgłoszenie w terminie do   31.01.2017 –                               opłata 50 zł
 - zgłoszenie w terminie 1.02-31.03.2017 –                               opłata 60 zł
 - zgłoszenie w terminie 1-30.04.2017 –                                  opłata 70 zł
 - zgłoszenie elektroniczne w terminie 1-28.05.2017 –                  opłata 80 zł
 - zgłoszenie w biurze zawodów w terminie 29.05-2.06.2017 –      opłata 90 zł

 UWAGA:  w dniu 3 czerwca 2017 r.  biuro nieczynne.

6. Opłatę startową należy wnieść w wysokości obowiązującej w dniu jej dokonywania.
7. Opłaty startowej można dokonać elektronicznie po internetowej rejestracji lub na konto organizatora PKO BP O/LUBLIN  nr rachunku: 31 1020 3150 0000 3802 0003 6384
W tytule przelewu bankowego należy wpisać: 5.PKO Półmaraton Solidarności oraz imię i nazwisko uczestnika, którego opłata dotyczy.

8. Zawodnik zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy Organizatora wysokość opłaty

startowej w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia do biegu. Po tym czasie konto zawodnika

dezaktywuje się. Zawodnik może ponownie aktywować swoje konto pod warunkiem, że limit

miejsc nie został wyczerpany. Aby aktywować konto, zawodnik musi kliknąć na swoim koncie

internetowym zakładkę „płatność”.

9. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie organizatora, zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.

10. Prawo bezpłatnego startu w półmaratonie, pod warunkiem zgłoszenia się do 30.04.2017 r., mają:

a) zawodnicy, którzy w 4. PKO Półmaratonie Solidarności zajęli miejsca I-III w kategoriach wiekowych;

b) zawodnicy, którzy ukończyli wszystkie wcześniejsze 4 edycje Półmaratonu Solidarności;

c) kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia.
d) zawodnicy startujący w półmaratonie na podstawie odrębnych umów lub porozumień

zawieranych przez Organizatora,

e) zawodnicy zwolnieni z opłaty startowej przez Dyrektora Półmaratonu (indywidualne przypadki losowe) na pisemny wniosek potwierdzony stosowną dokumentacją,

f) zwycięzcy przeprowadzanych przez Organizatora konkursów,

g) pacemakerzy,

h) zawodnicy kontraktowi,

i) goście honorowi biorący udział w biegu na zaproszenie organizatora.

11. Prawo do 20% zniżki od opłaty startowej mają posiadacze karty „Rodzina trzy plus miasta Lublin“ i Świdnickiej Karty Dużej Rodziny”. UWAGA: ogólnopolska Karta Dużej Rodziny i  Karty Rodziny Dużej z innych miast nie uprawniają do zniżki.

12. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inne imprezy biegowe.

13. Organizator nie dopuszcza możliwości zamiany numerów startowych między zawodnikami. Zawodnik startujący z numerem startowym, do którego przypisane są dane innej osoby, jest dyskwalifikowany.

Sponsorzy strategiczni
Partnerzy wspierający
Parnerzy medialni
Organizatorzy