Depozyt

1. Szatnie znajdują się na terenie Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa 11  i na terenie strefy startu w Świdniku, Brama Główna WSK PZL Świdnik S.A., al. Lotników Polskich 1.

2. Zawodnicy oddają depozyt w wybranym przez siebie miejscu:

* Międzynarodowe Targi Lublin - przyjmowanie depozytu od 7.00 do 7.45.

* strefa startu w Świdniku - przyjmowanie depozytu w godz. 7.00 – 8.45.

3. Wydawanie depozytów, za okazaniem numeru startowego, odbywać się będzie w strefie mety. Zawodnicy, którzy złożyli depozyt na terenie MTL, odbierają go w tym samym miejscu, natomiast zawodnicy, którzy oddali depozyt w strefie startu w Świdniku odbierają go z autobusu na parkingu przy MTL.

4. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za odebranie depozytu przez inną osobę.Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów. 

5. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.

Sponsorzy strategiczni
Partnerzy wspierający
Parnerzy medialni
Organizatorzy